Tự vệ đường phố với đòn thế Aikido

Mặc dù đối thủ dùng tay không uy hiếp, dùng dao hay dùng cả súng thì các võ sinh Aikido đều có phương cách để khắc chế. Nguyên lý cơ bản của môn võ này là không đối lực và hạ gục đối thủ bằng cách di chuyển, dùng sức của chính họ để khống chế. Cùng mục kích các đòn thế Aikido tự vệ trong nhiều tình huống có thể xảy ra trên đường phố ngay sau đây.

Aikido trực chiến giải cứu người đẹp
Thân pháp trong kiếm thuật, côn thuật và quyền thuật trong Aikido

Đăng Huy

languarr