Bài thi thái cực quyền xuất sắc của Trần Thị Khánh Ly

Ở nội dung biểu diễn Thái cực quyền của nữ, VĐV Trần Thị Khánh Ly đạt điểm số 9.37 điểm.

https://www.youtube.com/watch?v=5X0HMK1d3F0

Tô Thiện

loading...

languarr