1 ngày trước giải Taekwondo thiếu niên châu Á: Mọi thứ đã sẵn sàng

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Sở Văn Hóa Thể Thao TP.HCM, Nhà thi đấu TDTT Quân khu 7… cho nên công tác chuẩn bị cho giải Taekwondo thiếu niên châu Á 2017 đã gần như được hoàn tất trước ngày khai mạc.

Buổi họp lãnh đội và bóc thăm Asian Cadet Taekwondo Championship 2017
Taekwondo Việt Nam đã sẵn sàng cho giải thiếu niên châu Á 2017

Tuyên Thư

loading...

languarr