Bất ngờ cuộc sống lành mạnh của một đặc nhiệm SEAL

loading...

Chương trình huấn luyện đặc nhiệm SEAL được coi là khóa huấn luyện quân sự khắc nghiệt nhất của Hải quân Mỹ và những kinh nghiệm của cựu đặc nhiệm SEAL không chỉ được áp dụng cho quân nhân Mỹ mà còn có ích cho cả cuộc sống thường ngày.

languarr