CLB Taekwondo Thần Châu: Điểm mạnh đối kháng

loading...

Góp phần khẳng định giá trị của Taekwondo đối với cộng đồng và xã hội, trong vài năm gần đây, Taekwondo TP.HCM đã đi đầu cả nước về việc thành lập nhiều võ đường tư nhân hoạt động rất hiệu quả. CLB Taekwondo Thần Châu là một trong những đơn vị nổi bật với định hướng thiên về nội dung đối kháng.

Võ trận Bình Định: Độc đáo dòng võ Tây Sơn Nguyễn Huệ
KAN CLUB: Nơi chia sẻ niềm đam mê côn nhị khúc

https://youtu.be/HThmucJkjeU

VoThuat.vn

languarr