Kỳ bí cuộc đời của Trương Tam Phong (Kì 1)

Nhắc đến Trương Tam Phong hậu thế thường nghĩ đến người đã sáng lập ra Võ Đang phái, một võ phái cùng với Thiếu Lâm được coi như Bắc Đẩu của võ học Trung Hoa. Ông cũng là người sáng tạo ra Thái cực quyền và Thái cực kiếm còn được lưu truyền cho đến tận ngày nay.

Trương Tam Phong tên thật là Trương Quân Bảo. Tương truyền ông sinh năm 1247 tại Long Hổ Sơn, tỉnh Giang Tây vào thời Nguyên mạt. Theo truyền thuyết thì ông là người có dung mạo đẹp đẽ, mắt sáng, tai to, râu hùm, dáng đi như hạc.

buc tuong truong tam phong
Bức tượng Trương Tam Phong

Ông đã từng thi đỗ Mậu Tài và làm quan ở Trung Sơn và Bác Lăng, tuy nhiên sau đó ông từ quan rồi đi chu du thiên hạ. Ông cũng đã từng nghiên cứu võ học tại Tung Sơn Thiếu Lâm Tự trên dưới 10 năm. Sau này, khi đi ngang qua núi Võ Đang, ông thấy phong cảnh vô cùng thanh nhã nên đã lập am cỏ và tu luyện ở đây.

Với tâm ý muốn tạo ra một trường phái võ đối lập với đường lối luyện võ mang tính dương cương của Thiếu Lâm, Trương Tam Phong đã sáng tạo ra Thái cực quyền với tính chất âm nhu rõ rệt. Ông cũng là người phát triển các cách điểm huyệt dựa vào kiến thức vệ hệ kinh lạc và huyệt vị của hai danh y thời cổ đại là Biển Thước và Hoa Đà.

quang canh nui vo dan
Quang cảnh núi Võ Đang

Đạo giáo bắt đầu từ đời Kim và Nguyên, dần dần chia ra làm hai nhánh lớn là Chính Nhất giáo và Toàn Chân giáo, một ở phương Nam, một ở phương Bắc, lấy vùng Nam Bắc sông Giang – sông Hoài làm ranh giới. Chính Nhất giáo là tên gọi tắt các phái sùng bái quỷ thần, vẽ bùa niệm chú, đuổi ma trừ tà; còn Toàn Chân giáo chú trọng vào đạo đức và tu dưỡng hành công. Võ Đang phái sau đó đã thành một phái võ danh trấn võ lâm, sánh ngang với Thiếu Lâm.

thai cuc quyen - bao vat cua vo dang
Thái cực quyền – bảo vật của Võ Đang

“Thái cực Quyền kinh” và “Thái cực Kiếm pháp” đã trở thành bảo vật của Võ Đang phái. Cũng bởi tính âm nhu mềm mại và dễ tập nên Thái cực quyền và Thái cực kiếm pháp giờ đã được phổ biến rộng rãi và có hàng triệu người đang ngày ngày luyện môn võ này.

thai cuc kiem phap
Thái cực kiếm pháp

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương rất hâm mộ ông, sai người đi tìm nhưng không gặp bởi ông thường chu du vào núi sâu tìm thuốc luyện đan theo thuyết trường sinh. Sau này Minh Thành Tổ Chu Đệ cũng đã nhiều lần sai người đi tìm nhưng đều không gặp.

Còn tiếp…

Chu Hồng Châu