Quan sát – kỹ năng cần có của người học võ

Ngoài những kỹ năng về võ thuật và một sực khỏe tốt, người học võ còn phải có một kỹ năng quan sát và óc phán đoán tính huống nhạy bén.

Sự khác biệt giữa cuộc chiến trên võ đài và cuộc chiến trên đường phố

Trong phần này, Võ thuật và Khoa học sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để có thể có một cảnh giác tốt, dự đoán được những tình huống khó ngờ nhất xãy ra với bạn.

Bạn sẽ được trang bị những hiểu biết về ý thức tình huống cần có để có thể đề cao cảnh giác hơn với nơi bạn đang đứng, ai đang ở xung quanh bạn.

Cùng Vothuat.vn và chuyên gia tự vệ Amir Perets khám phá kỹ năng thú vị này nhé:

Tô Thiện