Đánh vợ trên đường, chồng nhận cái kết đắng lòng từ Lục Vân Tiên

Ông bà xưa có câu “Vợ chồng đóng cửa bảo nhau”. Thế nhưng anh chồng dưới đây lại giải quyết mâu thuẩn với vợ ngay giữa đường và nhận cái kết đau lòng từ “Lục Vân Tiên”.

Kungfu thâm hậu, chỉ võ sư Trung Quốc mới dám luyện
Võ sĩ gục ngã sau đòn lên gối tàn khốc

https://www.youtube.com/watch?v=ctmyWwVaixk

C.T