Nhậu xong không góp tiền, đôi nam nữ bị đập tơi bời ngay tại quán

Chỉ vì lý do “nhậu không góp tiền” mà đôi nam nữ trong clip dưới đây đã bị đám bạn trong nhóm dạy cho một bài học nhớ đời.

Đánh vợ trên đường, chồng nhận cái kết đắng lòng từ Lục Vân Tiên
Kungfu thâm hậu, chỉ võ sư Trung Quốc mới dám luyện

https://www.youtube.com/watch?v=nxBY64z0B2c

C.T