Những cú K.O tuyệt đỉnh trong Kick Boxing

Kickboxing có lịch sử phát triển từ karate, muay Thái và boxing phương Tây, Kickboxing được thực hiện để tự vệ, luyện tập thể thao nói chung. Kickboxing đã góp phần vào sự đa dạng của võ thuật thông qua việc lai tạo thêm với kỹ thuật chiến đấu mặt đất từ ​​Brazilian Jiu-Jitsu và đấu vật dân gian.

https://vimeo.com/122962045

Huỳnh Chánh