Trần Văn Thảo: “Mục tiêu của tôi là mang đai WBC về Việt Nam”

Mặc dù nhận định đối thủ George Lumoly là đối có thủ nhiều kinh nghiệm nhưng Trần Văn Thảo vẫn tự tin và đặt quyết tâm mang chiếc đai WBC châu Á về cho Boxing Việt Nam. 

VoThuat.vn