Đỉnh cao của Aikido đường phố

Để quật ngã đối phương khi hắn còn chưa kịp ra tay, điều kiện cần đầu tiên đối với bạn đó là Nhanh – Mạnh – Dứt khoát.

Hãy xem tốc độ ra đòn và sự linh hoạt của võ sư Aikido trong đoạn clip sau đây khi ông “hành xử” côn đồ lần lượt từ một đến nhiều tên. Không chỉ rút ra được bài học và lấy đó làm kinh nghiệm cho hành trang “tự vệ đường phố” mà biết đâu, một lúc nào đó không xa, chính bạn sẽ cần áp dụng những kỹ năng này trong chiến đấu.

https://vimeo.com/124905781

Nhật Vũ