Những tuyệt chiêu kỳ ảo của môn võ Aikido

Đặc trưng của Aikido là chú trọng kỹ năng nhiều hơn sức mạnh, do đó kỹ thuật của Aikido tương đối khá “ảo diệu” trong mắt một số người. Mức độ thực chiến của môn võ này vẫn khiến nhiều người nghi ngờ. Tuy nhiên, Aikido là môn võ của tình thương, chỉ dùng để tự vệ chứ không dùng để đả thương người khác.

Video chứng minh Aikido cực kỳ lợi hại trong các tình huống tự vệ
Clip hiếm: Aikido đấu tập thực chiến như thế nào

https://www.youtube.com/watch?v=HbopXmrjN-I&feature=youtu.be

Nguyễn Thái