loading...

Trình độ Tự Vệ thi thăng cấp Lam Đai. Mười Điều Tâm Niệm và Ý Nghĩa Đại Cương 10 Điều Tâm Niệm

Trình độ Tự Vệ thi thăng cấp Lam Đai

1-Mười Điều Tâm Niệm:

1. Việt Võ Đạo Sinh nguyện đạt tới cao độ của nghệ thuật để phục vụ dân tộc và nhân loại.

2. Việt Võ Đạo Sinh nguyện trung kiên phát huy môn phái, xây dựng thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích.

3. Việt Võ Đạo Sinh nguyện đồng tâm nhất trí, tôn kính người trên, thương mến đồng đạo.

4. Việt Võ Đạo Sinh tuyệt đối tôn trọng kỷ luật, nêu cao danh dự võ sĩ.

5. Việt Võ Đạo Sinh tôn trọng các võ phái khác, chỉ dùng võ để tự vệ và bênh vực lẽ phải.

6. Việt Võ Đạo Sinh chuyên cần học tập, rèn luyện tinh thần, trau dồi đạo hạnh.

7. Việt Võ Đạo Sinh sống trong sạch, giản dị, trung thực và cao thượng.

8. Việt Võ Đạo Sinh kiện toàn một ý chí đanh thép, nỗ lực tự thân cầu tiến.

9. Việt Võ Đạo Sinh sáng suốt nhận định, bền gan tranh đấu, tháo vát hành động.

10. Việt Võ Đạo Sinh Tự tín, tứ thắng, khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiểm điểm để tiến bộ.

2. Ý Nghĩa Đại Cương 10 Điều Tâm Niệm:

– Điều 1: Nói về Hoài Bão và Mục Đích học võ.

– Điều 2: Nói về Nghĩa Vụ đối với Môn Phái và Dân Tộc.

– Điều 3: Nói về Tình Đoàn Kết trong Môn Phái.

– Điều 4: Nói về Võ Kỷ và Danh Dự võ sĩ.

– Điều 5: Nói về Ý Thức dụng võ.

– Điều 6: Nói về Ý Hướng học tập và đời sống tinh thần.

– Điều 7: Nói về Tâm Nguyện sống.

– Điều 8: Nói về Rèn Luyện ý chí.

– Điều 9: Nói về Nếp suy cảm, nghị lực và tính thực tế.

– Điều 10: Nói về Đức Sống và tinh thần cầu tiến.

Theo baovothuat

languarr