10 câu nói lưu truyền thiên cổ của Tào Tháo

Tào Tháo sinh năm 155 và mất năm 220, tự là Mạnh Đức. Ông là nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng với những câu nói bất hủ cho đến ngày nay vẫn còn giá trị. Cùng VoThuat.vn điểm lại 10 câu nói làm nên thương hiệu Tào Tháo.

Giải mã Thiếu Lâm Quyền Pháp của Thiếu Lâm Tự
Điểm yếu chết người của võ thuật Trung Quốc là gì?

https://youtu.be/M0Kk1UkQFD4

Video: Võ Đạt – VoThuat.vn