Cách hạ những đối thủ có thể hình cao, to và mạnh hơn mình

Trong cuộc sống cũng như trên sàn đấu, đôi khi chúng ta gặp những đối thủ có thể hình cao to hơn mình. Vậy để vượt qua những đối thủ này ta sẽ phải làm gì? Dưới đây là một cách để chúng ta có thể tham khảo.

Chí Tuyên