Sức mạnh hàng đầu của quân đội Nga

Quân đội Nga sở hữu nhiều trang bị khí tài khủng như xe tăng, máy bay, tên lửa liên lục địa có sức mạnh tác chiến hàng đầu thế giới.

https://vimeo.com/122171715

Quang Bình (Sưu tầm)

loading...

languarr