10 câu danh ngôn kinh điển của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng đã có nhiều câu nói bao hàm ý nghĩa sâu xa và vẫn còn nguyên giá trị cho người đời sau học hỏi. Hãy cùng VoThuat.vn điểm lại 10 câu nói kinh điển của ông nhé!

10 câu nói bất hủ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa
The Raid: Phim võ thuật đẫm máu hẹn ngày ra mắt phần 3

Phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học”: Ý nói nếu “không học sẽ không mở rộng được cái tài, không có ý chí thì học sẽ không có thành quả”.

“Cúc cung tẫn tụy, tử nhi hậu dĩ”: Ý nói hết lòng tận tụy đến chết mới dừng. Người làm việc gì đó, trước hết cần phải có cái lễ nghĩa, làm việc tận tụy mới là điều đáng quý.

“Phu chí đương tồn cao viễn”: Người đàn ông phải có ý chí cao xa, đặt ý chí ở nơi cao xa.

“Viễn lự giả an, vô lự giả nguy”: Người nhìn xa trộng rộng sẽ được bình an, người không biết lo nghĩ gì sẽ gặp nguy hiểm.

“Vấn chi dĩ thị phi nhi quan kỳ chí”: Muốn xem xét chí hướng của một người thì phải hỏi họ về điều phải trái đúng sai.

“Cùng chi dĩ từ biện nhi quan kỳ biến”: Dùng câu hỏi, lý lẽ truy hỏi đến cùng để xem khả năng ứng biến đối phó với các tình huống của của một người.

“Tư chi dĩ kế mưu nhi quan kỳ thức”: Dùng mưu kế của mình để đánh giá những kiến thức của đối phương.

“Cáo chi dĩ họa nan nhi quan kỳ dũng”: Đặt ra những tình huống gian nguy, khốn khó để xem sự dũng cảm của đối phương.

“Lâm chi dĩ lợi nhi quan kỳ liêm”: Dùng lợi lộc, tiền bạc, công danh để xem sự liêm chính của một người. Người liêm chính thì không đánh mất mình vì lợi lộc, tiền bạc, công danh.

 “Dục tư kỳ lợi, tất lự kỳ hại, dục tư kỳ thành, tất lự kỳ bại”: Ham muốn suy nghĩ về cái lợi thì tất sẽ lo lắng về cái hại, ham muốn suy nghĩ về sự thành công thì tất sẽ lo lắng về cái thất bại.

https://youtu.be/12cdbEaC0i4

Võ Đạt – VoThuat.vn

loading...

languarr