Hercules và Achilles, ai là kẻ mạnh hơn?

Hercules và Achilles là hai vị anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Hi Lạp, họ sống ở hai thời đại khác nhau nhưng đều có sức mạnh ít ai địch nổi. Vậy ai trong hai người mạnh hơn?

Trận chiến ác liệt giữa Hector và Achilles
Vũ khí lợi hại của những chiến binh Sparta huyền thoại