Võ sư Trần Văn Mỹ (sinh năm 1951, Hồng đai đệ tứ cấp, Chánh sự Thường trực Hội đồng Võ sư Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo) vừa được Hội đồng Võ sư Chưởng quản bầu làm Chánh Chưởng quản thay cho cố Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu.

Cuộc họp bầu tân Chánh Chưởng quản đã diễn ra tại Tổ đường môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (31 đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM) vào sáng ngày 28/4/2024 với sự hiện diện của 8/9 thành viên và 1 thành viên bầu qua email đã thống nhất cao với 9/9 phiếu bầu Võ sư Trần Văn Mỹ đảm nhận chức vụ Chánh Chưởng quản môn phái.

Võ sư Trần Văn Mỹ, tân Chánh Chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Gắn bó với môn phái từ năm 1965, là thành viên chủ chốt trong Hội Việt Võ Đạo TP.HCM và Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhiều năm qua, võ sư Trần Văn Mỹ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển môn phái. Hiện nay, ông là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Trước đó, ngày 03/4/2024, tại Văn phòng Liên đoàn Vovinam Việt Nam, 6 thành viên Hội đồng Võ sư Chưởng quản được Chưởng môn Lê Sáng bổ nhiệm từ tháng 3/2010 – các võ sư Nguyễn Văn Sen, Nguyễn Văn Vang (Nguyễn Văn Sáng), Võ Văn Tuấn, Trần Đa, Trần Văn Mỹ và Nguyễn Chánh Tứ – đã bầu bổ sung 3 thành viên chính thức – các võ sư Vũ Văn Điền (Đồng Nai), Võ Hữu Lý (Cần Thơ), Võ Thành Lâm (Trường Đại học Sài Gòn) và 1 thành viên dự khuyết – võ sư Nguyễn Hoàng Hiệp (TP.HCM).

9 thành viên Hội đồng Võ sư Chưởng quản (vắng võ sư Trần Đa)

Trong niềm vui chung, toàn thể môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo tin tưởng rằng, sau khi được củng cố, tân Chánh Chưởng quản sẽ cùng Hội đồng Võ sư Chưởng quản tiếp tục đề ra những định hướng để môn phái đạt thêm nhiều thành quả tốt đẹp trên bước đường phục vụ dân tộc và nhân loại.

Thiện Tâm

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link