Lối đánh lăn lộn mê hoặc đối thủ của Cẩu quyền

Cẩu Quyền còn gọi là Địa thuật khuyển pháp, được phát triển từ vùng Phúc Kiến, tương truyền vào cuối Minh đầu Thanh; Phát triển Địa Thuật quyền pháp có gốc từ Thiếu lâm đệ tử tham gia phong trào kháng Thanh phục Minh, bị Thanh triều trấn áp, do vậy mà Địa Thuật có cơ hội phát tán ra tứ phương, Địa thuật Khuyển pháp bắt đầu truyền nhập dân gian từ đây.

Cẩu Quyền chủ yếu phát triển tại các dịa phương như : Phúc Kiến, Phúc Châu, Tuyền Châu, Nam Bình, Kiến Dương, Sơn Tây, Cát Lâm, Bắc Kinh.
Trong đó Phúc Kiến Thiếu Lâm Cẩu Quyền (福建少林狗拳) mang phong cách đặc điểm rõ nét nhất.

Cẩu quyền luyện công gồm: thân , cơ , yêu , mã , uy , thế , khí , lực . Lục tự quyết gồm : kì , xảo , biến , khinh , tốc , ngạnh

Kỹ pháp Cẩu Quyền gồm : cổn, phiên, phốc, điệt, thoán, câu, suất, bôn, khiêu, toản (滾、翻、扑、跌、竄、勾、摔、奔、跳、鑽); thường dụng đảo địa cùng bán địa để cầm nã, điểm huyệt vị, phát huy chế địch uy lực chính ở dưới đất.

Cẩu Quyền quyền thế cương mãnh, thoái pháp đa dạng, có danh xưng rất hoa mỹ là “Thiếu Lâm Địa Thượng Phi”

Võ thuật Cẩu Quyền có đặc điểm là hình ảnh không cố định, vừa đánh vừa lăn lộn, như mê hoặc đối thủ.

Clip múa cẩu quyền:

Clip về những chiêu thức của cẩu quyền:

https://youtu.be/eyj9PH_f9JE

Trí Minh (tổng hợp)