Thiếu Lâm Nững Xị: Chú trọng tấn công, không đỡ đòn

Tên gọi Thiếu Lâm Nững Xị xuất phát từ Trung Hoa, chính gốc của người Tiều, “nững xị” theo tiếng Tiều là “né lực”. Lối đánh của môn phái Thiếu Lâm Nững Xị buộc võ sinh di chuyển nhanh để chớp thời cơ, không lấy đà và không lo đỡ đòn mà phải tấn công liên tục.

Cách luyện bàn tay sắt “cực dị” của cao thủ Thiếu Lâm
Thiếu lâm Nững Xị: Không “tam sao thất bổn”

Thực hiện: VoThuat.vn

loading...

languarr