Áp dụng những động tác của Thái Cực quyền vào thực chiến

loading...

Bát quái là một trong ba hệ thống chính làm nên những kỹ thuật môn võ Kungfu của người Trung Quốc. Với môn võ Thái cực quyền thì bát quái được áp dụng rất nhiều trong những bộ chân và kỹ thuật của môn võ này. Lấy nhu chế cương làm chủ đạo, vậy khi áp dụng Thái cực quyền vào chiến đấu sẽ như thế nào?

Sau đây, võ sư Jake Mace sẽ hướng dẫn một số ứng dụng của Thái cực quyền vào thực chiến ngoài đời sống:

Trần Tâm

languarr