Các thế võ tự vệ cho phụ nữ thời kỳ 1947

Một người phụ nữ thực hiện các thế võ tự vệ khi bị tấn công.

Khả năng thực chiến của cao thủ “trên cơ” Lý Tiểu Long như thế nào?.
Ngô Kinh: “Với Chiến Lang, nếu không thành công, tôi sẽ tử vì đạo”.

Trong một video được quay vào năm 1947 được đăng tải trên trang Koreus, với nội dung tựa đề là Judo Jymnastics, một nữ huấn luyện viên thành thạo, trình bày những đòn thế tự vệ khi bị tấn công.

https://vimeo.com/124686762

Quang Bình (Sưu tầm)