Cận cảnh quá trình rèn luyện của lính Navy SEAL Mỹ

Để có được những kỹ năng chiến đấu tốt nhất, lính thủy đánh bộ Mỹ (Navy SEAL) phải rèn luyện vô cùng cực nhọc trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt nhất khi trên núi, dưới biển, hang động, đầm lầy.

Xem binh lính Ukraine đi quyền và luyện võ “cực chất”
Võ thuật của lính Marina Mỹ trông như thế nào?

Đây là video về một số buổi rèn luyện của lính Navy SEAL (lính thủy đánh bộ) của Mỹ. Họ được đào tạo từ thời điểm bắt đầu đến căn cứ hải quân Coronado, đến khi họ vượt qua được “Hell Week”. Video này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan tốt của toàn bộ quá trình trở thành một Navy SEAL.

Huỳnh Chánh