Chân Tử Đan “một mình chống mafia”

“Huyền thoại Trần Chân” – bộ phim mà Chân Tử Đan hóa thân dùng tinh hoa võ thuật của mình để chiến đấu lại cái ác, giải cứu những người có trong danh sách ám sát của quân đội Nhật, song song với cuộc chiến chống lại quân Nhật bảo vệ tổ quốc. Sau đây là phân đoạn ngôi sao võ thuật này “một mình chống lại mafia” tại xào huyệt của quân đội Nhật:

Duy Nguyễn

 

loading...

languarr