Choáng với 347 cú đấm liên hoàn trong vòng một phút

Kỷ lục sử dụng hai tay, tung đấm liên hoàn nhiều nhất thế giới thuộc về Anthony Kelly (Úc). Trong một phút, kỷ lục gia đã tung 347 cú đấm, kỷ lục được thiết lập dưới sự chứng thực của các chuyên gia thiết lập Guinness World Records tại Úc.

https://vimeo.com/123917763

Quang Bình (Sưu tầm)

loading...

languarr