Đừng bao giờ quay mặt lại với đối thủ của mình

loading...

Tình huống thi đấu như mơ ngủ của võ sĩ Taekwondo, khi thực hiện cú đá 360 độ không thành công và quay mặt lại với đối thủ, kết cục phải nhận quả đắng bằng cú knockout từ đối thủ.

https://vimeo.com/121743319

Huỳnh Chánh

languarr