Hi hữu với tình huống 2 võ sĩ cùng K.O nhau

loading...

Hai võ sĩ đã khiến người xem phải bật cười  khi cả 2 cùng ra đòn, cùng dín đòn và cả 2 cùng đo ván trên sàn đấu. Trọng tài cũng phải “khó xử” với tình huống như thế này.

 Duy Nguyễn

languarr