Jason Statham triệt hạ đám đông bằng võ Krav Maga

Đòn thế của Krav Maga không có gì lạ so với các môn võ khác, do đó khác biệt chính yếu là ở phương pháp luyện tập. Kỹ thuật Krav Maga bao gồm các đòn đấm đá quăng vật bẻ xiết…, vũ khí, và cả những huấn luyện tâm lý. Krav Maga chủ trương lợi dụng những phản xạ tự nhiên có sẵn trong mỗi người, và lợi dụng cả tâm lý hoảng hốt sợ hãi sao cho có lợi nhất trong việc phòng thủ và tấn công.

Xem clip nam diễn viên điện ảnh và võ sĩ người Anh rất nổi tiếng – Jason Statham thi triển những đòn thế đấm, đá, quăng, vật, bẻ, xiết trong môn võ Krav Maga trong một cảnh phim.

Quang Bình (Sưu tầm)

languarr