Khi tinh tinh tập Taekwondo

Chú tinh tinh trong clip thực hiện những kỹ năng khá ấn tượng, với những cú đá mạnh mẽ khi tập luyện cùng huấn luyện viên của mình. 

https://vimeo.com/120656187

Huỳnh Chánh