Những cú Flying Armbar đẹp mắt

Flying Armbar là một trong những đòn khóa được xem là đẹp mắt và khó thực hiện. Vì thế hiếm võ sĩ nào thực hiện đòn khóa này.

Bài đi quyền kata cực đỉnh của cô gái
Judo: Cú Armbar đầy ngoạn ngục

Nếu muốn thực hiện Flying Armbar thành công, đòi hỏi võ sĩ phải có kỹ thuật tốt và phải luyện tập thành thục thì mới đủ khả năng thực hiện đòn này. Khi thực hiện cú Flying Armbar mà bạn chọn điểm rơi không tốt thì chấn thương là điều không thể tránh cho bạn.

Cùng VoThuat.vn xem lại những cú Flying Armbar đẹp mắt này :

https://vimeo.com/131169853

H.C