Những cú Knock out và Submission trên sàn đấu

Những cú knock out hay submissions kết liễu đối thủ luôn mang đến sự phấn khích cho khán giả trong những trận so găng đỉnh cao lẫn nghiệp dư. Video sau đây tổng hợp những cú knock out và submissons tuyệt đẹp đến từ những danh thủ trên thế giới.

https://www.youtube.com/watch?v=6EqLcJ-K4NY

Huỳnh Chánh