Những cú Knockout kinh điển của “Superman” Roy Jones Jr

Roy Jones Jr (sinh ngày 16 tháng 1 năm 1969) là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp người Mỹ, rapper và diễn viên. Là một võ chuyên nghiệp, ông dành được nhiều danh hiệu thế giới ở hạng trung, siêu hạng trung, hạng nặng. Ông là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, bắt đầu sự nghiệp của mình là một võ sĩ hạng trung và dần đi lên, để giành chiến thắng ở danh hiệu hạng nặng.

Huỳnh Chánh

languarr