Thiếu Lâm Tự quyền pháp

Thiếu lâm quyền còn có tên gọi khác là Thiếu lâm công phu.Nếu quan sát kĩ lưỡng các bài quyền của Thiếu Lâm,ta rất dễ nhận ra một đặc điểm chung là: rất coi trọng các thế tấn khi di chuyển(các mũi bàn chân luôn khép kín không bao giờ mở ra như các phái võ khác), tính đối xứng rất cao, nghĩa là luôn luôn có trên có dưới, có trước có sau, có nhanh có châm, có cương có nhu, có lúc ào ạt vũ bão nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng như lá rụng mùa thu. Cực nhu nhuyễn nhưng cũng cực kiên cương với nguyên lý “Miên Lý Tàng Kim” nghĩa là ngoài mềm trong cứng, trong bông gòn có thép.

Quỳnh Giao