Thót tim vì các màn công phu 3 nhóc tỳ Nga

Nằm trên mảnh chai vỡ, để dao cắm thẳng vào bụng, nhào lộn trên đống mảnh chai sắc cạnh, phóng từ trên cao xuống đống mảnh chai vỡ… trong trạng thái ở trần, chân không giày dép… các chú nhỏ trong chương trình tìm kiếm tài năng Nga đã làm hàng triệu người theo dõi chương trình thót tim, bịt mắt không dám nhìn…