Hapkido và những kỹ thuật tự vệ tốt nhất

Hapkido là môn võ của Hàn Quốc. được liệt vào danh sách những môn võ tự vệ tốt nhất.

Hapkido là một mô võ xuất xứ từ Hàn Quốc và có quan hệ gần gũi nhất với Aikido qua những đòn thế quật, bẻ khớp, quăng, cuốn, té… Ngoài quyền, cước và các đòn thế nhiều môn vũ khí được tập luyện và sử dụng trong môn Hapkido, như gậy, tiểu côn, song côn, dây, kiếm, dao găm v.v.. giúp và chuẩn bị cho người tập Hapkido có khả năng dùng mọi thứ vũ khí cho phép để tự vệ khi bất khả kháng như dây thắt lưng, chía khoá, gậy đi đường, dù che. Môn võ này được võ sư hệ thống hóa và phát triển từ sauChiến tranh thế giới thứ II.

 Xem clip minh họa để xem tính hiệu quả tự vệ của Hapkido trong thực tế:

https://vimeo.com/126579595

Quang Bình