Môn sinh nữ Nam Huỳnh Đạo biểu diễn côn cực chất

Thí sinh Lâm Hồng Ngọc của môn phái Nam Huỳnh Đạo có màn thị phạm côn pháp trong phần thi lên đai của mình diễn ra vào chiều 25/5 tại kỳ thi đai đẳng quốc gia khu vực 3-2017.

Đao pháp tuyệt đỉnh của môn sinh Nam Huỳnh Đạo
Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa chia sẻ về kỳ thi đai đẳng quốc gia 2017