Những bộ phim để đời của con trai Lý Tiểu Long

Giống như cha mình, Lý Quốc Hào cũng có tài năng võ thuật lẫn diễn xuất đỉnh cao, nhưng cánh cửa tử thần mở ra quá sớm và anh mất khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.  Giải mã cái chết Lý Quốc Hào, con trai Lý Tiểu Long (Kì 1) Trận đánh theo phong cách

Đọc tiếp →Giải mã cái chết Lý Quốc Hào, con trai Lý Tiểu Long (Kì 1)

Ngày 31/3/2013, Lý Quốc Hào (Brandon Lee) ra đi sau đúng 20 năm cái chết của người cha bạc mệnh Lý Tiểu Long. Cái chết của Brandon ngay trên phim trường (bộ phim The Crow – quạ đen) cho đến nay vẫn là một bí ẩn lớn, dù đã trôi qua 21 năm. Chỉ số

Đọc tiếp →Giải mã cái chết Lý Quốc Hào, con trai Lý Tiểu Long (kì 2)

Ngày 31/3/2013, Lý Quốc Hào (Brandon Lee) ra đi sau đúng 20 năm cái chết của người cha bạc mệnh Lý Tiểu Long. Cái chết của Brandon ngay trên phim trường (bộ phim The Crow – quạ đen) cho đến nay vẫn là một bí ẩn lớn, dù đã trôi qua 21 năm. Chỉ số

Đọc tiếp →