Cụ ông 90 tuổi biểu diễn Hồng Gia Quyền

Ông Yeung Dakyau 90 tuổi đã quay lại clip do chính ông biểu diễn một bài quyền nhỏ trong Hồng Gia Quyền.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên là tuy đã lớn tuổi nhưng những bước di chuyển và cách thi triển bài quyền được mọi người ví như ông vẫn là một thanh niên trai trẻ. Hãy cùng thưởng lãm màn biểu diễn của ông Yeung Dakyau: