loading...

Dachi dùng để chỉ tấn pháp trong các môm võ truyền thông. Tấn pháp (Dachi) rất quan trọng trong các bài quyền (kata) trong karate. Bởi khi tấn pháp vững, cơ thể được vững thì đòn thế chúng ta mới phát huy được sức mạnh.

Tấn pháp trong các bài kata, khó dần theo cấp độ. Tấn pháp cơ bản nhất trong karate chung ta có thể kể đến, Zenkutsu Dachi, Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi, Heiko Dachi. Là những tấn pháp mà các bạn môn sinh mới nhập môn sẽ được học qua.

Yokogeri giới thiệu tới các bạn những tấn pháp từ cơ bản, đơn giản tới những tấn pháp phức tạp nhất trong các bài kata có trong môn võ karate.

– Musubi Dachi: Tấn nghiêm, 2 chân hình chử V

– Hachiji Dachi: Tấn nghỉ, 2 chân rộng bằng vài, mũi chân hướng ra ngoài khoảng 30 độ.

– Kiba Dachi: Tấn kỵ mã, 2 chân vuông góc, 2 bàn chân xong xong.

– Shiko Dachi: giống tấn hachiji Dachi, nhưng khoảng cách 2 chân rộng bằng 2 vai.

– Neko Ashi Dachi: miêu tấn (hay tấn con mèo)

– Zenkutsu Dachi: Tấn trước, khoảng cách 2 chân khoảng bằng 2 vai, chân trước vuông, chân sau thẳng.

– Kokutsu Dachi: Tấn sau, chân sau vuông, chân trước hơi chùm, 70% trọng lực dồn vào chân sau, 30 % trọng lực dồn vào chân trước.

– Uchi Hachiji Dachi: Tấn nghỉ trong.

– Heiko Dachi: Tấn nghỉ song song, hai chân rộng bằng vai, hai bàn chân xong xong.

– Heisoku Dachi: hai chân khép lại, xong xong.

– Fudo Dachi: Tấn ngang, giống tấn zenkutsu Dachi, nhưng 2 chân trên 1 đường thẳng, 2 ban chân xong xong.

– Tsuru Ashi Dachi: Hạc tấn.

– Hangetsu Dachi: Đinh tấn, bán nguyệt tấn

– Sanchin Dachi: hai chân rộng bằng vai, hai đầu gối hơi chùm và hướng về nhâu, 45 độ về trước

– Sochin Dachi: Tấn sô-chin.

– Teiji Dachi: Tấn chữ T.

– Renoji Dachi: Tấn chữ L.

Theo baovothuat

languarr