loading...

Thú vị cách đặt tên một bài kata karatedo. Một số bài kata được dịch là số. Sau đây là một số ví dụ để chúng ta hiểu về một số khía cạnh khác.

Seienchin = 72
Seisan = 13
Niseishi (Nijushiho) = 24
Useishi (Gojushiho) = 54
Neipai (Nipaipo) = 28
Peichurin (Suparinpei) = 108
Sanseiru = 36
Seipai = 18
Seiryu = 16

Shisochin = 4 (chỉ đường)

Sanchin = 3 (trận chiến)

Bây giờ đến câu hỏi: Tại sao lại là số? Và tại sao những con số này?. Có một số giả thuyết, và tôi tin rằng ba lý thuyết này phổ biến nhất:

1. Con số đại diện cho số bước

Lý thuyết này nói rằng ví dụ Seisan (13) chứa 13 bước. Người tạo ra kata chỉ đơn giản là đặt tên cho kata theo số bước. Điều đó giúp các học viên dễ dàng hơn vì anh ấy chỉ cần nói “Hãy thực hành số 13” và mọi người đều biết mẫu dễ nhớ (từ ưa thích của kata) mà anh ấy đang đề cập đến. Và nếu một học sinh kết thúc với 14 bước, hoặc 12 bước, anh ta biết rằng một bước đã sai ở đâu đó, vì vậy rất dễ dàng sửa chữa. Nghe có vẻ hợp lý.

Nhưng khi chúng ta kiểm tra (các) kata, chúng ta thấy rằng con số không bao giờ phù hợp với các bước. Đó có thể là do (các) kata đã bị thay đổi trong quá trình lịch sử, trong khi tên vẫn được giữ nguyên…? Hoặc có thể số đơn giản không đại diện cho số bước? Ý tôi là hãy nhìn vào (ví dụ) Seienchin. Nó có khoảng 25 bước. 2/3 số bước đã đi đâu? Nhìn cả những thanh kata khác.

2. Con số đại diện cho số lượng các tình huống tự vệ (bunkai)

3. Những con số ma thuật / huyền bí / mạnh mẽ và có ý nghĩa sâu sắc hơn trong Phật giáo

Lý thuyết này khá nổi tiếng. Và cốt lõi là điều này: Phật tử tin rằng con số đó là may mắn.

Theo baovothuat 

languarr