Vịnh Xuân so găng cùng võ sĩ Kickboxing: Bất phân thắng bại

loading...

Vịnh Xuân và Kickboxing đều là những môn võ có tính thực dụng cao nếu áp dụng vào thực chiến. Khi chạm mặt nhau trên võ đài, cả hai đều phát huy được kỹ năng cận chiến đáng nể của mình. Dù không phân thắng bại nhưng cuộc đối đầu này cũng có nhiều đều thú vị.

Mức thực tế của thế tự vệ khi bị kề dao vào cổ.
Taekwondo Văn Lý và góc nhìn xã hội hóa trong thể thao.

https://youtu.be/zeksk7WKrnc

V.Đ

languarr