Bài tập 10 phút đánh tan mỡ vùng bắp tay

Trong video ngày hôm nay, bạn sẽ được hướng dẫn cách thực hiện các động tác giúp bạn loại đánh tan mỡ đáng ghét đang “đeo bám” trên tay bạn.

15 phút luyện tập cơ vai và bắp tay với tạ đơn (Kettlebell)
Bài tập cho cơ vai và bắp tay săn chắc với xà đơn

Các động tác gồm:

1. Standing V raise (15 rep) – động tác xoay tay bên hình chữ V

2. Shoulder Press (15 rep) – nhấn tạ vai

3. Kickback (15 rep) – đá tay ngược

4. Tricep extension (15 rep) – động tác giãn cơ tam hoành

5. In & out curl (20 rep) – động tác cuốn tạ trong và ngoài

6. Reverse fly (10 rep) – động tác chèo tạ ngang ngược

7. Havyk raise (15 rep) – động tác nâng tạ đổi bên đối xứng

8.  Dip (20 rep) – nhúng người

9. Push-up (15 rep) – chống đẩy

10. Reverse Curl (15 rep) – cuốn tạ ngược

11. Curl Hold (5 rep) – cuốn tạ chậm

Video hướng dẫn cụ thể

[jwplayer player=”1″ mediaid=”82643″]

Trung Dũng