Kỹ năng tự vệ – vật ngã đối thủ khi đang street fight

Trong nhiều tình huống tự vệ – ẩu đả đường phố, chúng ta dễ rơi vào tình trạng giằng co ở thế clinch (ôm giữ ở tư thế đứng)

Kiến thức tự vệ – Phòng chống trộm hiệu quả (phần 1)

Kỹ năng tự vệ – Hapkido tự vệ như thế nào?

Hầu hết trong những tình huống như thế, đối thủ sẽ ngay lập tức tìm cách vật ngã bạn xuống. Đó không chỉ là một ý đồ tấn công, mà nó xuất phát từ trong tiềm thức chiến đấu

Vật ngã là một trong những bản năng chiến đấu của con người. Ngay cả khi chưa từng luyện tập võ thuật, trong giao chiến con người vẫn có xu hướng vật ngã đối thủ ngay khi có thể để tạo nên lợi thế “kẻ đứng – người ngã ngựa”, thuận lợi cả tấn công lẫn chống đỡ các đòn thế.

Ngay những tình huống thế này, hãy hành động nếu như bạn không muốn trở thành nạn nhân.

Lời khuyên tốt nhất cho trường hợp tự vệ này, đó là tìm cách vật ngã đối thủ trước khi chính bạn trở thành nạn nhân của ý đồ đó.

Quật ngã đối thủ có thể bắt đầu từ nhiều tình cảnh, trạng thái, tuy nhiên nếu ý đồ vật ngã xuất phát từ thế clinch thì Muay Thái chính là bộ môn có thể cho bạn những kỹ thuật phù hợp nhất. Lý do vì sao? Vì clinch và vật ngã chính là 2 trong số những kỹ năng “trấn phái” của Muay Thái.

Nếu muốn tự vệ trong những tình huống ẩu đả trên đường phố, trường học… thì đây chính là một trong những kỹ năng đầu tiên bạn nên học.

Phạm Vũ

loading...

languarr