Tư thế phòng thủ đòn hiểm vào hạ bộ

Có một sự thực là trên đường phố bạn luôn phải phòng thủ tất cả yếu điểm trên cơ thể. Vì đây không phải sàn đấu, đường phố không có luật lệ. Do đó bạn cần biết phòng thủ những đòn bẩn và phổ thông nhất là đòn đá vào hạ bộ.

Phòng thủ Grond and Pound theo phong cách Vịnh Xuân
Tuyệt kỹ đánh ngã trong Vịnh Xuân

Nguyễn Thái 

loading...

languarr