Phối hợp 4 động tác tập cơ bắp để đạt hiệu quả tối đa

loading...

Compound Corruption là một chương trình được thiết kế để nâng cao sức mạnh tổng thể bằng cách phối hợp bốn động tác: Squat, Deadlift, Bench Press, và Standing Press Overhead. Mỗi nhóm cơ được làm việc ba lần một tuần để nhằm mục tiêu tất cả các cơ bắp chính và tổng thể cơ thể sẽ vượt qua được những rào cản, xóa bỏ những điểm yếu và đạt được hiệu quả tối đa.

Đẩy lùi mỡ bụng bằng 4 động tác đơn giản
4 quan niệm cổ điển trong luyện tập thể hình

https://www.youtube.com/watch?v=dRLzp0pm0wU&feature=youtu.be

Diệp An

languarr