Thành Long nói về kỷ niệm không thể quên cùng Lý Tiểu Long

loading...

Thành Long chia sẻ cảm nghĩ của mình khi tham gia bộ phim “Long tranh hổ đấu” và có phân đoạn chiến đấu với huyền thoại Lý Tiểu Long.

Huỳnh Chánh

languarr