Nạn cưỡng bức tăng, nữ sinh Ấn Độ học võ Trung Quốc để tự vệ

Trước tình hình các vụ xâm hại phụ nữ như cưỡng bức hay bắt cóc được ghi nhận ngày càng tăng ở Ấn Độ, các nữ sinh nước này đã quyết định chọn võ thuật Trung Quốc để tự bảo vệ mình.

Nữ sinh Ấn Độ làm bùng nổ các tờ báo ở Trung Quốc.
Nữ sinh Ấn Độ làm bùng nổ các tờ báo ở Trung Quốc.
Tập luyện để phòng vệ trước tình trạng cưỡng bức ngày càng gia tăng.
Tập luyện để phòng vệ trước tình trạng cưỡng bức ngày càng gia tăng.
Hình ảnh các nữ sinh với gươm.
Hình ảnh các nữ sinh với gươm.
Các nữ sinh Ấn Độ tỏ ra thành thục các thế võ.
Các nữ sinh Ấn Độ tỏ ra thành thục các thế võ.

Theo VietNamPlus