Sự cân bằng của Hạc quyền trong chiến đấu (kì 2)

Tốc độ nhanh như chớp của bàn tay chỉ là một yếu tố trong chiến đấu, nền tảng cho tất cả các môn thể thao là sự cân bằng. Trong nhiều thế kỷ qua, các võ sĩ của nhiều môn võ đã nghiên cứu cách giữ thăng bằng. 

Trong thiên nhiên, loài vật có khả năng giữ thăng bằng tốt nhất là loài Hạc, một loài chim có khả năng chuyển động xương sống đặc biệt để giữ thăng bằng. Võ thuật và khoa học kì này VoThuat.vn giới thiệu đến các bạn thí nghiệm (kì 2) để chứng minh xem Hạc quyền có thể giữ được thăng bằng tốt như thế nào trong khi tránh đòn tấn công của đối thủ.

Tô Thiện